Wczytuję dane...

Sekret konopi to koniec pandemii Covid-19?

Sekret konopi to koniec pandemii Covid-19?

Naukowcy potwierdzają: substancje zawarte w nasionach konopi są skuteczne w walce z wirusem SARS-CoV-2

Naukowcy odkryli sekret konopi. W poszukiwaniu nowych terapii w leczeniu COVID-19 i skutecznych strategii profilaktycznych naukowcy z Oregon State University, pod kierunkiem Richarda van Breemena, przeprowadzili badania konopii siewnych (Cannabis sativa) i ich wpływu na przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2. Wyniki tych badań, opublikowali w piśmie "Journal of Natural Products" są bardzo obiecujące. Okazuje się, że zawarte w nasionach konopi kwasy kannabinoidowe (kwas kannabigerolowy CBGA i kwas kannabidiolowy CBDA) wiążą się z białkiem kolca wirusa SARS-CoV-2, blokując krytyczny etap procesu prowadzącego do zakażenia ludzkich komórek.

Nasiona konopi w walce z koronawirusami

Wirus SARS-CoV-2 przedostaje się do organizmu człowieka za pośrednictwem receptora enzymu konwertującego angiotensynę (ACE2), który ulega ekspresji w tkance płucnej, a także w błonie śluzowej jamy ustnej i nosa. Badania wskazują, że nasiona konopi mają potencjał osłabiający wnikanie SARS-CoV-2 do komórek, gdyż białko S kolca wirusa łączy się z ACE2 i wnika do komórek. Mechanizm wpływu ekstraktów z nasion konopi na obniżanie poziomu białka ACE2 został dokładnie opisany w pracach zespołu pod kierunkiem Richarda van Breemena. Co więcej, okazało się, że niektóre ekstrakty z konopi obniżają też poziom proteazy serynowej TMPRSS2, kolejnego krytycznego białka potrzebnego do wejścia SARS-CoV-2 do komórek.

Zgodnie z aktualnym stanem dostępnych danych klinicznych, najcięższy przebieg COVID-19 jest związany z wystąpieniem hiperzapalenia, który prowadzi do tzw. burzy cytokinowej (ang. CRS, cytokine release syndrome). Leczenie związkami konopii: CBD (kannabidiol), CBG (kannabigerol) i THCV (tetrahydrokannabiwarin) może mieć wartość kliniczną w hamowaniu wydzielania cytokin w komórkach nabłonka płuc.

Sekret konopi to naturalne antidotum na Covid-19

Okazuje się, że ekstrakty z nasion konopi, ze względu na ich dostępność i doskonały profil bezpieczeństwa, mogą w najbliższej przyszłości zyskiwać na znaczeniu jako środki w zapobieganiu i leczeniu COVID-19. Zaawansowane prace, doprowadziły naukowców do wniosku, że uzupełnienie szczepień profilaktyką polegającą na systematycznym przyjmowaniu ekstraktów z nasion konopi powinno stworzyć znacznie trudniejsze środowisko dla rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

red. Maria Szuster

źródła: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8768006/