Wczytuję dane...

Książka "COVID-19. Patogeneza i postępowanie."

Książka COVID-19. Patogeneza i postępowanie.

Niedawno nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukazała się monografia „COVID-19. Patogeneza i postępowanie”. Autorem książki jest prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa, wybitny specjalista chorób wewnętrznych, pulmonologii i alergologii. Książka powstała na podstawie najnowszych doniesień naukowych z wielu ośrodków na świecie badających zakażenia SARS-CoV-2, ale też obserwacji własnych autora, dotyczących zwłaszcza leczenia ciężkich zmian w układzie oddechowym wywołanych zakażeniem SARS-CoV-2. Opisuje aktualny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2. Adresowana jest głównie do lekarzy, którzy w codziennej praktyce podejmują decyzje terapeutyczne zmierzające do uzyskania medycznej kontroli nad zmutowanym koronawirusem. W monografii został dokładnie opisany mechanizm zakażenia i przebieg procesu zapalnego wywołanego przez SARS-CoV-2, który wykazuje znaczące różnice w porównaniu z innymi zakażeniami wirusowymi.

SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2. "COVID-19. Patogeneza i postępowanie. "

Rekomendacje postępowania wobec zakażonych i chorych

Podane rekomendacje postępowania dotyczą zarówno osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, jak i chorych na COVID-19 (w tym będących w stanie ciężkim). Autor wykazuje, że − zgodne z obecnym stanem wiedzy  − racjonalne stosowanie leczenia farmakologicznego może w znacznym stopniu zahamować rozwój zakażenia SARS-CoV-2.

Dotychczas zakażeni SARS-CoV-2 mieli zalecane przyjmowanie leków objawowych, głównie przeciwgorączkowych, a także nakazaną kwarantannę.

Tymczasem, jak podkreśla autor, pojawienie się objawów zakażenia SARS-CoV-2 lub potwierdzenie w teście diagnostycznym obecności wirusa nakazuje podjęcie działania leczniczego, które powinno mieć na celu uniemożliwienie przechodzenia wirusa do komórek nabłonka dróg oddechowych oraz zahamowanie jego namnażania, jeśli już udało mu się tam wtargnąć.

Pierwsze dni kontaktu z wirusem mogą stanowić kluczowy moment, aby zahamować jego transfer do komórki człowieka.

Autor zwraca uwagę, że blokowanie wejścia SARS-CoV-2 do komórki człowieka jest możliwe przy wykorzystaniu dostępnych leków. Wskazuje też grupy leków hamujących penetrację i replikację SARS-CoV-2.

Postępowanie po COVID-19

Wiele uwagi autor poświęca postępowaniu po COVID-19. Okazuje się bowiem, że wśród osób, które były hospitalizowane w szpitalach jednoimiennych lub leczone za pośrednictwem teleporady i zwalczyły zakażenie SARS-CoV-2, istnieje liczna grupa zgłaszająca znaczące pogorszenie stanu ogólnego, co wyraża się zaskakującymi objawami, jak m. in. zmniejszenie wydolności fizycznej i występowanie duszności przy dotychczas swobodnie wykonywanych codziennych czynnościach, kołatanie serca podczas niewielkiego wysiłku, czy upośledzenie funkcji poznawczych. Jak wykazano, 85% chorych po przebyciu COVID-19 miało objawy chorobowe i wymagało dalszego leczenia.

Okazuje się, że zarówno chorzy „bezobjawowi”, jak i po przebytym umiarkowanym lub ciężkim przebiegu COVID-19 wymagają szczegółowej oceny i podjęcia dalszego leczenia, aby umożliwić im powrót do stanu sprzed choroby.

Trwałość mechanizmów obronnych

Ponieważ większość dostępnych publikacji nie podaje wyników prowadzonych badań nad trwałością mechanizmów obronnych układu odpornościowego w zakażeniu SARS-CoV-2, tym bardziej cenne są obserwacje własne autora, które wskazują jednoznacznie, że wytworzenie „ochronnego” miana przeciwciał pozostaje w bezpośredniej zależności od stopnia ciężkości przebytego zakażenia oraz od stanu ogólnego chorego. Wskazuje to na fakt, że jeżeli zakażenie SARS-CoV-2 spowoduje rozwinięcie pełnego obrazu choroby u osoby dotychczas zdrowej, bez przewlekłych patologii, to nawet po burzliwym przebiegu i zwalczeniu zakażenia dochodzi do wytworzenia odpowiednio znaczącego miana przeciwciał zarówno w klasie IgM, jak i IgG. Nie wiadomo jednak, jakie miano przeciwciał daje pełną „ochronę” przed SARS-CoV-2 i na jak długo.

Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 jest obecnie jedyną racjonalną alternatywą walki z rozprzestrzeniającym się zakażeniem. Mimo wielu wątpliwości i niepewności podjęte decyzje na całym świecie wyrażają pełną akceptację dla tej metody ograniczania zakażenia. Wytworzenie szczepionki opartej na mRNA (messenger RNA) stanowi nowe osiągnięcie, które z pewnością umożliwi opanowanie zagrożenia SARS-CoV-2.

Ta niezwykle ważna i aktualna w obecnym czasie publikacja może być pomocna nie tylko w codziennej praktyce lekarskiej. Problematyka w niej zawarta ma zasięg o wiele szerszy, dotyczy bowiem wszystkich obywateli krajów dotkniętych pandemią.

O autorze

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa – specjalista w zakresie chorób wewnętrznychalergologiipulmonologii. Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie; konsultant w Mazowieckim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Autor wielu książek, 446 prac oryginalnych; 17 monografii z zakresu pneumonologii, alergologii i bezpieczeństwa zdrowotnego.

red. Maria Szuster