Dlaczego układ odpornościowy słabnie z wiekiem?

Odporność słabnie z wiekiem

Układ odpornościowy jest jednym z układów organizmu współdecydujących o równowadze podstawowych funkcji biologicznych ustroju takich, jak metabolizm, wzrost, rozrodczość, odporność. To dzięki działaniu układu odpornościowego organizm zwalcza drobnoustroje chorobotwórcze. Odporność wrodzona i nabyta Nasz układ odpornościowy składa się z dwóch podstawowych części: ewolucyjnie starszej odporności wrodzonej oraz młodszej, nabytej. Obydwie formy odpowiedzi odpornościowej komunikują się […]

Odporność w czasie pandemii covid-19

odporność w czasie pandemii

Co to jest odporność i kiedy działa nieprawidłowo? Odporność można zdefiniować jako stan organizmu, w którym zachowuje on zdolność do kontrolowania i usuwania czynników zagrażających jego integralności. Zagrożenie może pochodzić zarówno ze środowiska zewnętrznego (czynniki infekcyjne i ich toksyczne produkty, a także inne szkodliwe dla tkanek czynniki fizyczne i chemiczne), jak i z wnętrza organizmu […]