Covid-19 rehabilitacja po chorobie

Covid-19, rehabilitacja po chorobie

Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z covid-19 według wskazań WHO. U osób, które przeszły zakażenie covid-19 niekiedy jeszcze długi czas utrzymują się różne objawy, o różnym nasileniu, takie jak duszność, ograniczenie tolerancji wysiłkowej i ogólne osłabienie. Najczęściej problem dotyczy zaburzeń układu oddechowego, zwłaszcza po ciężkim przebiegu choroby, ale zdarzają się też zaburzenia […]

Odporność w czasie pandemii covid-19

odporność w czasie pandemii

Co to jest odporność i kiedy działa nieprawidłowo? Odporność można zdefiniować jako stan organizmu, w którym zachowuje on zdolność do kontrolowania i usuwania czynników zagrażających jego integralności. Zagrożenie może pochodzić zarówno ze środowiska zewnętrznego (czynniki infekcyjne i ich toksyczne produkty, a także inne szkodliwe dla tkanek czynniki fizyczne i chemiczne), jak i z wnętrza organizmu […]